Over ons

Ons team

Rodolphe de Maleingreau d'Hembise

Rodolphe de Maleingreau d'Hembise

Rodolphe de Maleingreau d’Hembise heeft meer dan 30 jaar ervaring in de kunst- en verzamelwereld. Hij is de stichter van Haynault Kunstveilingen en hij is gespecialiseerd in geschiedkundige- en reisobjecten.Tevens stelt hij zich ter beschikking voor de taxatie van de goederen die u wenst te veilen.

Rodolphe de Maleingreau d'Hembise is Certified Diamond Grader (Hoge Raad van Diamant - Antwerpen) en onafhakelijk lid van het raad van bestuur van meerdere vennootschappen.

Elodie de Langlade

Elodie de Langlade

Elodie is de voormalige directrice van de Hermès-boetiek in de City in Londen, en verantwoordelijke voor relatiegeschenken. Ze heeft een passie voor handtassen en lederwaren. 

Bertrand Leleu

Bertrand Leleu

Bertrand Leleu studeerde na zijn opleiding aan de Ecole du Louvre aan de EAC te Parijs. Hij stond verscheidene jaren aan het hoofd van het departement Decoratieve Kunsten van een Parijs veilinghuis, voordat hij zich in Brussel kwam vestigen. Bertrand is gespecialiseerd in de periode van 1880 tot 1950 en doet ook onderzoek in dit domein. Hij werkt nauw samen met verzamelaars en interieurarchitecten.

Edouard Wyngaard

Edouard Wyngaard

Edouard Wyngaard is al sinds een tiental jaren gespecialiseerd in numismatiek. Hij heeft voor internationale veilinghuizen in Londen gewerkt - waaronder Bonhams en Spink - die ook referenties zijn in de wereld van de muntkunde. Hij heeft een opleiding kunstgeschiedenis en is al sinds zijn jeugd gepassioneerd door kunst, geschiedenis en munten.

Valérie Brosseau

Valérie Brosseau

Valérie heeft meer dan 20 jaar ervaring in verschillende financiële diensten van internationale bedrijven. Ze heeft een passie voor mode en mooie objecten en werkt nu dus in een sector die meer overeenkomt met haar interesses. U kan bij Valérie terecht voor al uw vragen rond administratie en financiën.

Gloria Castro De La Fuente

Gloria Castro De La Fuente

Gloria Castro De La Fuente heeft meer dan twintig jaar ervaring in verzamelingen, verwelkomt u in Ukkel, en organiseert de tentoonstellingen. Ook verzorgt zij de service na verkoop, van het inpakken tot het opsturen van uw loten. Ze heeft een grote interesse voor antieke poppen, waarin ze gespecialiseerd is.

Caroline le Grelle

Caroline le Grelle

Caroline is gediplomeerd in economie en marketing, en is ook kunsthistorica. Ze heeft 10 jaar in de internationale media gewerkt. Ook is Caroline een enthousiaste verzamelaarster van hedendaagse kunst en is erin geslaagd om haar passie te combineren met haar job.

Caroline is onafhankelijk consulent bij Haynault

Video galerij

RTL TVI : The amazing collection of Mrs. D

Video (in het Frans) : bezittingen van een Napoleontische grenadier

Video van de loten “Zilver, juwelen en klokken” – Veiling van 28 mei 2016

Video van de loten “20e eeuwse kunst en strips” – Veiling van 28 mei 2016

Videofragmenten van de veiling van 14 november 2015

Voorstelling van de herfstveiling 2015

Video van de loten – Veiling van 22 oktober 2016

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik aan uw veilingen deelnemen?

U kan ter plaatse de veiling bijwonen. Om te bieden aan een bepaalde prijs moet u enkel zichtbaar teken geven aan de veilingmeester. De laatste bieder verkrijgt het lot aan de hamerprijs.
 
Om in de zaal te kunnen bieden moet u zich op de dag van veiling inschrijven, of tijdens de tentoonstellingsdagen. U krijgt dan een biedersnummer waarmee u zich kan identificeren.
 
U kan ook telefonisch bieden, met een vast bod, of via het internet.

Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?

Ze zijn  te lezen via deze link en op de laatste pagina van onze catalogi.

Waar kan ik uw opbodsformulier vinden?

U kunt ze via deze link in PDF-formaat downloaden, en ze zijn tevens te vinden in onze cataolgi.

Wat zijn de kosten voor de koper?

25% op het bedrag van de toewijziging (vermindered tot 23% voor elke individuele toewijzing boven 25.000 euro.

 - Voor LIVEbidding DROUOT moeten deze tarieven worden vermeerderd met 2%. 

- Voor LIVE bidding SALEROOM & INVALUABLE moeten deze tarieven vermeerderd met 3%.

Ook moet de koper het eventuele volgrecht op de goederen betalen (zie artikel 9)

Wanneer is het volgrecht van toepassing en hoeveel bedraagt die?

Sommige originele werken van overleden kunstenaars die minder dan 70 jaar geleden gestorven zijn, worden onderworpen aan een degressief volgrecht van 4% (veiling tussen 2.000 en 50.000 euro), vervolgens 3% (tussen 50.000.01 en 200.000 euro). De uiteindelijke toepassing van het volgrecht zal enkel bekendgemaakt worden wanneer de kavel te koop wordt gesteld. Het is steeds mogelijk om verdere informatie te verkrijgen vóór de verkoop.

Kan ik telefonisch bieden?

Ja, het volstaat om gewoon de opbodsformulier, in te vullen om aan te geven dat u graag telefonisch mee wilt bieden. Voor nieuwe klanten vragen wij extra inlichtingen.

Kan ik online bieden?

U kunt vooraf bieden via de website (geen live bidding), of u heeft de mogenlijkheid om in real time te bieden via Drouotonline.com

Hoe kan ik mijn kavels betalen?

Ter plaatse contant (max. 2.999 euro) of met bancontact /maestro, of via overschrijving. Wij accepteren geen cheques nog Paypal.

Wanneer kan ik mijn kavels ophalen?

Na betaling van uw factuur, onmiddellijk na de veiling of binnen de komende 5 werkdagen na de veiling.

Kunnen de kavels verzonden worden?

Normaal verzenden wij geen kavels tenzij het gaat om kleine objecten (niet-fragiel en minder dan 10 kilo). Indien wel, wordt deze dienst afzonderlijk aangerekend en is de verpakking en verzending volledig op eigen rekening en risico van de klant. Voor alle andere kavels kunnen we een transpoteur aanbevelen. Verzend- en verpakkingskosten zijn dan voor de rekening en risico van de klant.

Missing nl locale {about:faq:legal}.

Algemene voorwaarden voor de koper in openbare veilingen via internet, telefoon of schriftelijke bod

Vertaling van de algemene voorwaarden, in geval van geschil, de franse versie geldt.

BIJZONDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VEILING VAN 22 JUNI

Voor kavels genummerd tussen 200 en 300: De aankoopkosten worden verlaagd tot 22% voor kavels verkocht boven 7500 euro

Voor kavels genummerd tussen 200 en 300: De aankoopkosten worden verlaagd tot 20% voor kavels verkocht boven 49.500 euro

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de meerkosten die in rekening worden gebracht voor het gebruik van de veilingplatforms ongeacht het bedrag van de veiling.

Kavels 247, 248, 249 zijn niet toegankelijk voor online kopers, alleen telefonische of schriftelijke veilingen worden in behandeling 

Artikel 1. BVBA Haynault met ondernemingsnummer 0631 780 992, haar zaakvoerders, haar personeel, consultants en experten in hun missie voor Haynault BVBA worden in de navolgende tekst gezamenlijk Haynault Openbare Verkoop genaamd.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben toepassing op iedere openbare verkoop dat door Haynault Openbare Verkoop wordt georganiseerd.

De koper wordt geacht deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard door zijn enkele deelname aan de verkoop. Elke afwijking van de huidige algemene voorwaarden is slechts tegenstelbaar aan Haynault Openbare Verkoop in geval van een schriftelijke bevestiging van deze laatste.

Deze algemene voorwaarden worden in de eventuele catalogus, alsook op de website www.haynault.be vermeld en zijn verkrijgbaar aan het onthaal tijdens de veilingen. Ook worden ze gedeeltelijk aangekondigd bij aanvang van de veiling.

 

Omschrijving van de loten – tentoonstelling

Artikel 2. De website en online catalogus vormen slechts een aanwijzing. Enkel de franstalige gedrukte versie is geldig bij betwisting.

 

 1. Omschrijving van de loten
 1. Met omschrijving bedoelt men iedere vorm van geschreven, grafische of fotografische communicatie, mondeling of elektronisch, door Haynault voor, tijdens of na de Openbare Verkoop en dit voor alle kenmerken van een lot dat op veiling wordt aangeboden, of het nu gaat om uiterlijke kenmerken, staat, authenticiteit, identificatie van de maker,…
 2. Sommige woorden die in de catalogus worden gebruikt hebben een bijzondere betekenis. Meer details hierover staan op de pagina « Belangrijk bericht en uitleg van catalogiseringspraktijken »
 3. De omschrijving van elk lot, en met name zijn soort of staat, zijn auteur, tijdsperiode, materialen, ruw geschatte afmetingen en provenance, vormen slechts de uitdrukking van onze waarneming van dit lot, en mogen in geen enkel geval beschouwd worden als vaststelling of bewijs. Wij maken geen grondig onderzoek zoals professionele kunsthistorici of universitairen doen. De afmetingen en de gewichten vormen louter een indicatie.

 

 1. Staat van de loten
 1. De staat van de loten die tijdens onze veilingen worden verkocht kan aanzienlijk variëren volgens verschillende factoren als de ouderdom, temperatuurschommelingen en vochtigheidsgraad, een vroegere beschadiging, een restauratie, een herstelling of slijtage. De loten zijn van nature zelden in perfecte staat. De loten worden « in de staat » verkocht, met andere woorden in de staat waarin ze verkeren op het moment van de veiling, en dit zonder enige verklaring of aanvaarding van verantwoordelijkheid wat betreft hun staat of werking vanwege Haynault.
 2. Iedere referentie aan de staat van een lot in een omschrijving vormt in geen enkel geval een alomvattend verslag van de staat waarin het lot verkeert. Gelieve ook te noteren dat afbeeldingen een lot niet duidelijk kunnen tonen. De kleuren en nuances kunnen soms verschillend lijken op papier of of een scherm in vergelijking met een echte waarneming.
 3. Conditierapporten zijn beschikbaar om onze kopers te helpen bij een evaluatie van de staat van een lot, maar deze vormen slechts een indicatie.

 

Omschrijvingen die het bestaan van een restauratie, van een beschadiging of een incident van het lot vastleggen worden slechts geformuleerd om de waarneming van de portentiële koper te vergemakkelijken. De loten blijven echter onderhevig aan een persoonlijke waarneming van de koper of die van zijn expert. De afwezigheid van aanwijzing van een restauratie,  een beschadiging of incident betekent in geen geval dat dit lot vrij is van hedendaags gebrek, vroeger of hersteld. Ook omgekeerd betekent de aanwezigheid van een gebrek in geen geval de afwezigheid van alle andere gebreken : onze personeelsleden zijn noch professionele restaurateurs noch curatoren. Hun waarneming kan in geen geval de waarneming van een lot vervangen door de koper of zijn expert.

 

 1. Onze verantwoordelijkheid in de omschrijving van de loten

Wij bieden geen enkele garantie aan wat betreft de omschrijving van een lot.

 

In het geval van juwelen worden de kleuren en de kwaliteit van de stenen op aanvraag als aanwijzing doorgegeven. De stenen kunnen niet ontkast worden.

 

Personen die via het internet, via telefoon of bodsformulier kopen worden eveneens geacht het lot of de loten te hebben onderzocht, en kunnen in geen enkel geval de aankoop betwisten indien het object niet corformeert aan hun verwachtingen. Foto’s en bijkomende informatie kunnen voor elke aankoop opgevraagd worden, en vormen louter een aanwijzing.

 

Elke schade berokkend aan één of meer loten opgenomen in de catalogus, aan andere bezittingen of personen tijdens de afzetting, of verwijdering van de loten valt ten laste van de verantwoordelijke. Haynault Openbare Verkoop vervangt niet de verantwoordelijkheid van anderen.
 

Bodsformulieren

Artikel 3. Indien de koper het wenst, kan hij een bodsformulier achterlaten. In dit geval moet de koper zijn bodsformulier minimum 2 uren voor aanvang van de veiling binnenbrengen, met zijn identiteitsgegevens en alle informatie die door Haynault Openbare Verkoop kunnen worden opgevraagd. Haynault Openbare Verkoop behoudt zich het recht bankreferenties op te vragen. Haynault Openbare Verkoop is in geen geval verantwoordelijk voor fouten vanwege de klant over het lot dat hij wil aankopen, of voor de opname van een bodsformulier dat niet geheel leesbaar is… . Indien twee bodsformulieren over hetzelfde lot voor hetzelfde bedrag gaan, zal men voorrang geven aan het bodsformulier dat als eerste werd binnengebracht.

 

Telefonische biedingen

Artikel 4. Indien de koper het wenst, kan hij per telefoon bieden. In dit geval moet de koper zijn deelname bevestigen per brief, per fax of per email, zijn identiteitsgegevens doorgeven en alle informatie die door Haynault Openbare Verkoop kunnen worden opgevraagd. Haynault Openbare Verkoop behoudt zich het recht bankreferenties op te vragen. Haynault Openbare Verkoop is in geen geval verantwoordelijk voor fouten vanwege de klant over het lot dat hij wil aankopen of het telefoonnummer waarop we de klant moeten contacteren, of diverse telefonische problemen (telefoon bezet, lijn onderbroken, GSM, enz…)

 

Biedingen via het Internet

Artikel 5. Indien de koper het wenst, kan hij een bodsformulier via het internet doorgeven, of deelnemen aan de veiling via het internet. In dit geval moet de koper zich 24 u op voorhand inschrijven, zijn identiteitsgegevens en alle informatie die door Haynault Openbare Verkoop kunnen worden opgevraagd, doorgeven. Haynault Openbare Verkoop behoudt zich het recht bankreferenties op te vragen. Haynault Openbare Verkoop behoudt zich het recht deze inschrijving te aanvaarden of te weigeren, en is niet verantwoordelijk voor fouten vanwege de klant over het lot dat hij wil aankopen. Haynault Openbare Verkoop is ook niet verantwoordelijk voor eventuele technische problemen, ongeacht welke aard.

De Verkoop

Artikel 6. De biedingen gebeuren via internet, telefoon of per schriftelijke bieidingen zoals uitgeleged in artikels 3, 4, 5 bovenaan. Haynault Openbare Verkoop behoudt zich het recht biedingen van vooraf niet-ingeschreven kopers, of ter kwader trouw gemaakt, te weigeren. Het gewoonlijke bedrag van de biedingen staat vast op 5 en 10% boven het laatste bod, volgens volgende regel : tot 200 €, per 10 €, tussen 200 en 500 €, per 20 €, tussen 500 en 1000 €, per 50 €, tussen 1000 en 2000 €, per 100 €, enz. De roeper behoudt zich het recht halve biedingen te aanvaarden, als het bedrag van de hoge schatting maar wordt overschreden.

 

Haynault Openbare Verkoop behoudt zich het recht loten te verdelen, samen te brengen of in te trekken, en dit zonder een motivatie te moeten geven voor deze beslissing.

 

Het lot wordt toegewezen aan de hoogst biedende. Deze wordt verplicht de prijs van de toewijzing te betalen met de kosten en eventueel volgrecht, zoals besproken in artikel 8.

 

Onmiddelijke betwistingen tijdens de verkoop

Artikel 7. In geval van onmiddelijke betwisting of fout bij toewijzing zal het lot opnieuw geroepen worden. De aanwezige gerechtsdeurwaarder is dan de enige die een beslissing kan nemen over het geschil dat tijdens de verkoop kan plaatsvinden.

 

Kosten en betaling

Artikel 8. Alle risico’s die verbonden zijn aan de verkochte objecten worden overgedragen naar de koper vanaf de toewijzing. Tijdens de periode tussen de toewijzing en de levering zullen de goederen bewaard worden door Haynault Ventes publiques. De objecten worden pas eigendom van de koper vanaf de betaling van de prijs van het object, inclusief koopkosten, transportkosten, verzekeringskosten en indien nodig verpakkingskosten.

Iedere koper wordt geacht voor zijn eigen zaak te hebben gehandeld en is persoonlijk verantwoordelijk voor de loten die hij als gevolmachtigde moet kopen. De koper moet de voor ophaling van de goederen de prijs persoonlijk betalen.

 

De koper moeten de toewijzingsprijs vermeerderd met 25% kosten betalen, en dit binnen de 5 dagen na de veiling. Ook moet de koper het eventuele volgrecht op de goederen betalen (zie artikel 9).

De kosten worden verhoogd met 2% voor Live bidding via Drouot.com en met 3% voor Live bidding via Invaluable.com of The Saleroom.com

 

 

De volgende betalingswijzen worden aanvaard :

 • Cash betaling (met een maximum van 2.999 euros per koopformulier)
 • Betaling per debiet- of kredietkaart (Bancontact/Mistercash/Visa/Mastercard)
 • Betaling per gewaarmekte cheque
 • Betaling per overschrijving, voor zover het bedrag op de rekening van Haynault Openbare Verkoop staat bij ophaling van de loten.
 • Betaling per buitenlandse cheque (± 10 dagen voor het verzilveren van de cheque, na aanvaarding door de directie)

 

In geval van betaling per niet-gewaarmerkte cheque, worden de objecten slechts vrijwaard bij effectieve betaling.

 

Alle verkopen vallen onder de margeregeling, de BTW is niet-aftrekbaar. (EEG onderdaan)

 

Betalingen met Mastercard, Visa en Eurocard zijn onderhevig aan een administratieve kost van 1% voor houders van nationale en internationale kaarten.

 

Volgrecht

Artikel 9. De verkoop van bepaalde originele werken is onderworpen aan het volgrecht in het belang van de auteur of zijn erfgenamen, voor zover deze niet meer dan 70 jaar geleden is overleden.

 

Het volgrecht wordt door Haynault Openbare Verkoop ontvangen en doorgestort naar organisaties die deze kosten kunnen opnemen (SABAM-SOFAM), zoals voorzien door de huidige wetgeving.

 

Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs zonder taksen, indien deze minimum 2000 € bedraagt. Het bedrag van het volgrecht is als volgt voorzien :

·         4% voor de schijf van de verkoopprijs tot € 50.000

·         3% voor de schijf van de verkoopprijs tussen € 50.000,01 en € 200.000

·         1% voor de schijf van de verkoopprijs tussen € 200.000,01 en € 350.000

·         0,5% voor de schijf van de verkoopprijs tussen € 350.000,01 en € 500.000

·         0,25% voor de schijf van de verkoopprijs boven € 500.000

Het maximum bedrag van het volgrecht mag echter 12.500 € per kuntwerk niet overschrijden (per verkoop)

 

Haynault Openbare Verkoop doet alles om tijdens de veiling de eventuele toepassing van het volgrecht op een lot aan te kondigen. De vaststelling van toepassing van het volgrecht kan echter complex zijn, en Haynault Openbare Verkoop is niet verantwoordelijk voor een toepassing van het volgrecht na de verkoop. In dit geval is Haynault Openbare Verkoop wettelijk verplicht om het volgrecht aan de koper op het moment van de betaling, van de ophaling of zelfs na ophaling te innen. De koper kan in dit geval geen schadevordering maken en moet onomkeerbaar het volgrecht betalen bij eerste aanvraag.

 

Niet-betaling

Artikel 10. Bij niet-betaling van de loten binnen de 5 dagen moet de koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest van 1% per maand betalen, vanaf het einde van het ophalingstermijn.

 

Tevens behoudt Haynault Openbare Verkoop zich bijzonder het recht de volgende maatregelen te nemen, naar zijn keuze en onder voorbehoud van alle andere rechten en acties, na ingebrekestelling naar zijn keuze per gewone brief, per aangetekende brief of per email :

 1. het lot te bewaren, te verzekeren ten koste van de koper en het pas na volledige betaling te verlossen ;
 2. de koper gerechterlijk te dwingen tot betaling en/of ophaling van de loten, desgevallend met een dwangsom ;
 3. de verkoop van het lot en eventuele andere loten aankecht tijdens de verkoop of voorbije verkopen nietig te verklaren ;
 4. het lot opnieuw op veiling aanbieden, en dit op eigen risico van de verzuimende koper, iedere deficit ten opzichte van de eerste verkoop ten laste van de verzuimende koper, alsook de kosten verbonden aan deze verkoop. De verzuimende koper kan in geen geval iets vorderen ;
 5. elke ander lot verkocht tijdens dezelfde verkoop of tijdens voorbije verkopen totdat het volledige bedrag wordt betaald ;
 6. de goederen die eigendom zouden zijn van de koper en depot zijn aan Haynault Openbare Verkoop te verkopen, dit bedrag dan ingezet voor betaling van de te betalen sommen door de koper ;
 7. iedere volgende bieding van de verzuimende koper of in zijn naam te weigeren.

 

 

Ophaling van de loten en niet-ophaling

Artikel 11. De kopers moeten ook hun aankopen binnen de 5 dagen na de verkoop ophalen,

 

Wat de betaalde aankopen die niet direct kunnen worden opgehaald, en vooral meubels, betreft kan Haynault Openbare Verkoop deze gratis voor een termijn van 10 dagen bewaren. Voorbij dit termijn zullen bewaarkosten aangerekend worden. In het geval van misbruik voorbij dit termijn, van wegblijven van reactie van de koper, van schade aan de goede werking van de exploitatie, behoudt Haynault Openbare Verkoop zich het recht om met de betrokken objecten en meubels te doen wat hij wil, zoals beschreven in artikel 10.

 

Levering van de loten
Artikel 12. Haynault kan in de meeste gevallen, op vraag van de klant, het transport van de loten coördineren, of hen via sneldienst of per post verzenden. Dit geheel en zonder enige uitzondering op het eigen risico en kosten van de klant, of het nu gaat om transport of verpakking van de loten. Deze dienst wordt gefactureerd.
In het geval er schade wordt geconstateerd bij ontvangen van de loten die door Haynault verstuurd zijn, wordt de klant gevraagd om Haynault hiervan op de hoogte brengen binnen 24 u en alle verpakkingen bij te houden. Haynault zal dan een bezwaarprocedure starten bij de post of het bedrijf van de sneldienst. De klanten worden dan op de hoogte gehouden van de uitkomst van deze procedure. De opvolging van deze procedure is een dienst die aan de klanten wordt aangeboden en Haynault heeft hierbij geen enkele verplichting.

Haynault komt nooit tussen bij schade die tijdens één van de door hen gecoördineerde transporten wordt geconstateerd. In dit geval loopt de contractuele relatie direct tussen de koper en transporteur.

 

Betwistingen – bevoegdheid van rechtbanken

Artikel 13. Geen enkele betwisting zal worden aanvaard na definitieve toewijzing, ook al gaat deze twist over de omschrijving van de loten. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd. Huidige overeenkomst is onderhevig aan het Belgisch recht.

 

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.