Over ons

Ons team

Rodolphe de Maleingreau d'Hembise

Rodolphe de Maleingreau d'Hembise

Rodolphe de Maleingreau d’Hembise heeft meer dan 40 jaar ervaring in de kunst- en verzamelwereld. Hij is de stichter van Haynault Kunstveilingen en hij is gespecialiseerd in geschiedkundige- en reisobjecten.Tevens stelt hij zich ter beschikking voor de taxatie van de goederen die u wenst te veilen.

Rodolphe de Maleingreau d'Hembise is Certified Diamond Grader (Hoge Raad van Diamant - Antwerpen) en onafhakelijk lid van het raad van bestuur van meerdere vennootschappen.

Elodie de Langlade

Elodie de Langlade

Elodie is de voormalige directrice van de Hermès-boetiek in de City in Londen, en verantwoordelijke voor relatiegeschenken. Ze heeft een passie voor handtassen en lederwaren. 

Bertrand Leleu

Bertrand Leleu

Bertrand Leleu studeerde na zijn opleiding aan de Ecole du Louvre aan de EAC te Parijs. Hij stond verscheidene jaren aan het hoofd van het departement Decoratieve Kunsten van een Parijs veilinghuis, voordat hij zich in Brussel kwam vestigen. Bertrand is gespecialiseerd in de periode van 1880 tot 1950 en doet ook onderzoek in dit domein. Hij werkt nauw samen met verzamelaars en interieurarchitecten.

Edouard Wyngaard

Edouard Wyngaard

Edouard Wyngaard is al sinds een tiental jaren gespecialiseerd in numismatiek. Hij heeft voor internationale veilinghuizen in Londen gewerkt - waaronder Bonhams en Spink - die ook referenties zijn in de wereld van de muntkunde. Hij heeft een opleiding kunstgeschiedenis en is al sinds zijn jeugd gepassioneerd door kunst, geschiedenis en munten.

Hélène Glikerman

Hélène Glikerman

.

Hélène werkt al bijna 40 jaar in de diamant- en edelsteensector en heeft een passie voor juwelen uit alle periodes. Zij schrijft de beschrijvingen van de juwelen die tijdens onze veilingen worden aangeboden.

Hélène houdt ervan om uw schatten te onderzoeken in het laboratorium, een garantie voor de kwaliteit van haar beschrijvingen, en om ze vervolgens te presenteren op onze tentoonstellingen, die ze met veel zorg voorbereidt.

Valérie Brosseau

Valérie Brosseau

Valérie heeft meer dan 20 jaar ervaring in verschillende financiële diensten van internationale bedrijven. Ze heeft een passie voor mode en mooie objecten en werkt nu dus in een sector die meer overeenkomt met haar interesses. U kan bij Valérie terecht voor al uw vragen rond administratie en financiën.

Gloria Castro De La Fuente

Gloria Castro De La Fuente

Gloria Castro De La Fuente heeft meer dan twintig jaar ervaring in verzamelingen, verwelkomt u in Ukkel, en organiseert de tentoonstellingen. Ook verzorgt zij de service na verkoop, van het inpakken tot het opsturen van uw loten. Ze heeft een grote interesse voor antieke poppen, waarin ze gespecialiseerd is.

Sébastien Gorlé

Sébastien Gorlé

Sébastien Gorlé studeerde af aan de Université Libre de Bruxelles met een diploma in erfgoedconservering na gewerkt te hebben aan antiquarische boeken,
Sébastien Gorlé heeft stage gelopen bij een internationaal veilinghuis voordat hij bij Haynault aan de slag ging. Hij is gepassioneerd door oude kunst en militaire geschiedenis en zal optreden als uw tussenpersoon bij het deponeren van uw objecten.

Video galerij

RTL TVI : The amazing collection of Mrs. D

Video (in het Frans) : bezittingen van een Napoleontische grenadier

Video van de loten “Zilver, juwelen en klokken” – Veiling van 28 mei 2016

Video van de loten “20e eeuwse kunst en strips” – Veiling van 28 mei 2016

Videofragmenten van de veiling van 14 november 2015

Voorstelling van de herfstveiling 2015

Video van de loten – Veiling van 22 oktober 2016

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik aan uw veilingen deelnemen?

U kan ter plaatse de veiling bijwonen. Om te bieden aan een bepaalde prijs moet u enkel zichtbaar teken geven aan de veilingmeester. De laatste bieder verkrijgt het lot aan de hamerprijs.
 
Om in de zaal te kunnen bieden moet u zich op de dag van veiling inschrijven, of tijdens de tentoonstellingsdagen. U krijgt dan een biedersnummer waarmee u zich kan identificeren.
 
U kan ook telefonisch bieden, met een vast bod, of via het internet.

Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?

Ze zijn  te lezen via deze link en op de laatste pagina van onze catalogi.

Waar kan ik uw opbodsformulier vinden?

U kunt ze via deze link in PDF-formaat downloaden, en ze zijn tevens te vinden in onze cataolgi.

Wat zijn de kosten voor de koper?

26% op het bedrag van de toewijziging 

 - Voor LIVEbidding DROUOT moeten deze tarieven worden vermeerderd met 2%. 

- Voor LIVE bidding SALEROOM & INVALUABLE moeten deze tarieven vermeerderd met 3%.

Ook moet de koper het eventuele volgrecht op de goederen betalen (zie artikel 9)

Kosten worden tot 30% verhoogd voor "online only" veilingen

Wanneer is het volgrecht van toepassing en hoeveel bedraagt die?

Sommige originele werken van overleden kunstenaars die minder dan 70 jaar geleden gestorven zijn, worden onderworpen aan een degressief volgrecht van 4% (veiling tussen 2.000 en 50.000 euro), vervolgens 3% (tussen 50.000.01 en 200.000 euro). De uiteindelijke toepassing van het volgrecht zal enkel bekendgemaakt worden wanneer de kavel te koop wordt gesteld. Het is steeds mogelijk om verdere informatie te verkrijgen vóór de verkoop.

Kan ik telefonisch bieden?

Ja, het volstaat om gewoon de opbodsformulier, in te vullen om aan te geven dat u graag telefonisch mee wilt bieden. Voor nieuwe klanten vragen wij extra inlichtingen.

Kan ik online bieden?

Op Haynault.be : Het is mogelijk om vaste biedingen achter te laten (geen live biedingen)

Op Drouot.com : Het is mogelijk om automatische biedingen achter te laten en om in real time te bieden (Live Bidding)

Op Invaluable.com : Het is mogelijk om automatische biedingen achter te laten en om in real time te bieden (Live Bidding)

Hoe kan ik mijn kavels betalen?

Ter plaatse contant (max. 2.999 euro) of met bancontact /maestro, of via overschrijving. Wij accepteren geen cheques nog Paypal.

Wanneer kan ik mijn kavels ophalen?

Na betaling van uw factuur, onmiddellijk na de veiling of binnen de komende 5 werkdagen na de veiling.

Kunnen de kavels verzonden worden?

Normaal verzenden wij geen kavels tenzij het gaat om kleine objecten (niet-fragiel en minder dan 10 kilo). Indien wel, wordt deze dienst afzonderlijk aangerekend en is de verpakking en verzending volledig op eigen rekening en risico van de klant. Voor alle andere kavels kunnen we een transpoteur aanbevelen. Verzend- en verpakkingskosten zijn dan voor de rekening en risico van de klant.

Missing nl locale {about:faq:legal}.

Vertaling van de algemene voorwaarden, in geval van geschil, de franse versie geldt.

 

Algemene verkoopvoorwaarden voor kopers van openbare en internetverkopen, schriftelijke aanbiedingen en telefonische verkopen

 

Artikel 1. In de volgende tekst wordt onder Haynault Ventes Publiques verstaan SRL Haynault (BE 0631.780.992), haar bestuurders, haar personeel, haar adviseurs en deskundigen in de uitoefening van hun opdracht voor SRL Haynault, en haar agenten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle openbare veilingen georganiseerd door Haynault Ventes Publiques. De koper wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden door het enkele feit van zijn deelname aan de verkoop. Elke afwijking van deze voorwaarden kan slechts aan Haynault Ventes Publiques worden tegengeworpen indien zij deze schriftelijk bevestigt.

Ze worden weergegeven in de eventuele catalogus en op de website www.haynault.be en zijn verkrijgbaar bij de receptie tijdens de verkoop.  Ze worden ook aangekondigd in uittreksels aan het begin van de verkoop.

 

Beschrijving van de kavels - tentoonstelling

Artikel 2.

 

1. Beschrijving van de kavels

 

(a) Beschrijving: elke schriftelijke, grafische of fotografische, mondelinge of elektronische mededeling van Haynault vóór, tijdens of na de openbare verkoop met betrekking tot enig kenmerk van een ter openbare verkoop aangeboden partij, ongeacht of het met name gaat om de kenmerken ervan, de staat ervan, de authenticiteit, de identificatie van de auteur,...

(b) Bepaalde woorden in de catalogusbeschrijvingen hebben een bijzondere betekenis. Meer details vindt u op de pagina "Belangrijke mededelingen en uitleg over catalogiseringspraktijken",

(c) De beschrijving van een kavel, inclusief de aard of staat, de maker, periode, materialen, geschatte grootte of herkomst, is een uitdrukking van onze perceptie van die kavel en dient niet te worden opgevat als een verklaring van de feiten. Wij voeren geen diepgaand onderzoek uit zoals professionele historici of academici dat doen. Afmetingen en gewichten worden slechts ter indicatie gegeven.

Vooral edelstenen en gezette parels zijn moeilijk te meten en hun aard, kleur of kwaliteit zijn altijd indicatief en zonder enige verbintenis van Haynault. Tenzij anders vermeld, worden gekleurde stenen geacht een warmtebehandeling te hebben ondergaan, door diffusie of anderszins.

2. Toestand van de kavels

 

(a) De staat van de kavels die in onze veilingen worden verkocht, kan aanzienlijk variëren als gevolg van factoren zoals ouderdom, temperatuur- en vochtigheidsschommelingen, eerdere aantasting, restauratie, reparatie en slijtage. Door hun aard zijn ze zelden in perfecte staat. Kavels worden verkocht "zoals ze zijn", d.w.z. zoals ze zijn op het moment van verkoop, zonder enige verklaring of garantie of aanname van verantwoordelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot hun toestand of functie door Haynault.

(b) Een verwijzing naar de toestand van een kavel in een beschrijving vormt geen uitgebreid rapport over de toestand. Opgemerkt dient te worden dat afbeeldingen mogelijk niet veel duidelijk laten zien. Kleuren en tinten kunnen er op papier of op het scherm anders uitzien dan bij lichamelijk onderzoek.

(c) Conditierapporten kunnen beschikbaar zijn om onze kopers te helpen bij de beoordeling van de staat van een kavel en worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

Beschrijvingen die wijzen op het bestaan van restauraties, ongevallen of incidenten die van invloed zijn op het perceel, worden uitgedrukt om de inspectie door de potentiële koper te vergemakkelijken en zijn onderworpen aan de persoonlijke beoordeling van de koper of zijn of haar deskundige. Het ontbreken van een aanduiding van restauratie, ongeval of incident in een beschrijving impliceert niet dat een eigendom vrij is van enig huidig, vroeger of hersteld gebrek. Omgekeerd betekent de vermelding van een gebrek niet dat er geen ander gebrek is, aangezien onze medewerkers geen professionele conservatoren of curatoren zijn.

 

3. Onze verantwoordelijkheid voor de beschrijving van de kavels

 

Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de beschrijving van een kavel.

 

4. Website - tentoonstelling

De website en de online catalogus zijn eveneens louter informatief; in geval van tegenstrijdigheden is de Franse gedrukte versie van de catalogus bindend.

 

Wat de sieraden betreft, worden de kleuren en kwaliteiten van de stenen op verzoek ter indicatie verstrekt.

 

Elke persoon die via internet of telefonisch koopt of een schriftelijke aankoopopdracht achterlaat, wordt geacht de partij(en) te hebben kunnen onderzoeken en kan de aankoop niet betwisten indien het (de) artikel(en) niet conform is (zijn). Foto's en bijkomende details kunnen worden aangevraagd vóór elke aankoop.

 

Elke schade veroorzaakt aan één of meerdere kavels vermeld in de catalogus, aan andere goederen of aan personen tijdens de afgifte, verkoop of verwijdering van de goederen moet worden vergoed door de verantwoordelijke persoon, Haynault Ventes Publiques neemt de verantwoordelijkheid van anderen niet over.

Inkooporders

Artikel 3. De koper die dat wenst, kan inkooporders geven.  In dit geval moet de koper zijn bestelling 2 uur van tevoren doorgeven, zijn identiteit opgeven en alle informatie verstrekken die Haynault Ventes Publiques kan vragen, die zich het recht voorbehoudt om bankreferenties te vragen.  Haynault Ventes Publiques is niet verantwoordelijk voor fouten van de klant bij het aangeven van de partij die hij/zij wenst te kopen, noch voor de transcriptie van een niet perfect leesbare bestelbon... . Indien twee aankooporders worden geplaatst voor dezelfde partij voor hetzelfde bedrag, wordt de voorkeur gegeven aan de order die het eerst werd geplaatst.

 

Telefonische veilingen

Artikel 4. De koper die dat wenst, kan telefonisch deelnemen aan de veiling.  In dit geval moet de koper zijn deelname aan de verkoop per brief, fax of e-mail bevestigen, zijn identiteit opgeven en alle informatie verstrekken die wordt gevraagd door Haynault Ventes Publiques, die zich het recht voorbehoudt om bankreferenties te vragen.  Haynault Ventes Publiques is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de klant bij het aangeven van het lot dat hij/zij wil kopen of het telefoonnummer dat hij/zij moet bellen, noch voor eventuele telefoonproblemen (in gesprek, onderbroken lijnen, mobiele telefoon, enz.).

 

Internetveilingen

Artikel 5. De koper die dat wenst kan kooporders geven of deelnemen aan de veilingen via internet.  In dit geval moet de koper zich 24 uur van tevoren aanmelden, zijn identiteit opgeven en alle informatie verstrekken die wordt gevraagd door Haynault Ventes Publiques, die zich het recht voorbehoudt om bankreferenties te vragen.  Haynault Ventes Publiques behoudt zich het recht voor de inschrijving te aanvaarden of te weigeren en is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de klant bij het aangeven van het lot dat hij/zij wenst te kopen, noch voor eventuele technische problemen van welke aard dan ook.

 

 De verkoop

Artikel 6. De veilingen vinden uitsluitend plaats in persoon, per telefoon, internet of voorafgaande schriftelijke opdracht, onder de voorwaarden vermeld in de artikelen 4 en 5 hierboven. Haynault Ventes Publiques behoudt zich het recht voor om biedingen van kopers te weigeren, o.a. indien zij zich niet vooraf hebben ingeschreven, openstaande schulden hebben bij Haynault, laattijdige betalers zijn of geacht worden te kwader trouw te bieden. Het gebruikelijke bedrag van de biedingen wordt vastgesteld tussen 5 en 10% boven het laatste bod. De veilingmeester behoudt zich het recht voor om halve biedingen te aanvaarden indien de hoge schatting wordt overschreden.

Haynault Ventes Publiques behoudt zich het recht voor om loten te splitsen, te combineren of in te trekken zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

 

Het lot wordt gegund aan de hoogste bieder. De bieder is verplicht de veilingprijs van de kavel contant te betalen, vermeerderd met de kosten en het eventuele recht van wederverkoop, zoals bepaald in artikel 8.

 

 

Onmiddellijke geschillen tijdens de verkoop

Artikel 7. In geval van onmiddellijke betwisting of foutieve toewijzing wordt het lot opnieuw geveild. De gerechtsdeurwaarder die belast is met de verkoop zal als enige oordelen over elk geschil dat tijdens de verkoop kan ontstaan.

 

Kosten en betaling

Artikel 8. Alle risico's met betrekking tot de verkochte voorwerpen gaan over op de koper zodra het kavel is verkocht. Tussen de toewijzing en de levering bewaart Haynault Ventes Publiques de goederen in goede staat. De eigendom van de verkochte artikelen gaat pas over op de koper na betaling van de prijs van het artikel, inclusief de aankoopprijs en de kosten van vervoer, verzekering en verpakking, indien van toepassing.

 

Alle kopers worden geacht in eigen naam te hebben gehandeld en persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor de kavels die zij als hun agent moeten kopen.  Hij is persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de prijs vóór de inning ervan.

 

Kopers moeten de hamerprijs plus 26% voor onkosten binnen 5 dagen na de veiling betalen.  Zij zijn ook verplicht de nazorgkosten te betalen voor de werken die zij raken (zie artikel 9). Deze kosten worden verhoogd tot 30% voor "online only" verkoop.

Ze worden verhoogd met 2% voor veilingen via Drouot Live en met 3% voor veilingen via The Saleroom.com of Invaluable.com.

De volgende betalingsmethoden worden geaccepteerd

- contant geld (met een maximum van € 2.999 per aankoopbon)

- betaling met bankpas/creditcard (Bancontact/Mistercash/Visa/Mastercard (maximaal 5.000 euro voor creditcards en alleen voor afhalen ter plaatse)

- betaling per gecertificeerde cheque

- bankoverschrijving op voorwaarde dat het bedrag wordt gecrediteerd op de rekening van Haynault Ventes Publiques wanneer de loten worden afgehaald.

- betaling per buitenlandse cheque (± 10 dagen voor verzilvering, aanvaarding naar goeddunken van de directie)

 

In geval van betaling per niet-gewaarmerkte cheque kan de levering van de artikelen worden uitgesteld totdat de cheque is verzilverd.

Alle verkopen zijn onderworpen aan de bijzondere regeling van de marge, niet-aftrekbare BTW. (EEG-onderdanen)

 

Recht van wederverkoop

Artikel 9. Op de verkoop van bepaalde originele werken rust een volgrecht ten gunste van de auteur of zijn erfgenamen, mits deze niet langer dan 70 jaar dood is.

 

Het droit de suite wordt geïnd door Haynault Ventes Publiques en afgedragen aan de organisaties met inningsbevoegdheid (SABAM-SOFAM), zoals bepaald in de geldende wetgeving.

 

Het volgrecht wordt berekend over de verkoopprijs vóór belasting, mits deze ten minste € 2.000 bedraagt. Het bedrag van het volgrecht is als volgt vastgesteld

- 4% voor het deel van de verkoopprijs tot € 50.000

- 3% voor het deel van de verkoopprijs tussen € 50.000,01 en € 200.000

- 1% voor het deel van de verkoopprijs tussen € 200.000,01 en € 350.000

- 0,5% voor het deel van de verkoopprijs tussen € 350.000,01 en € 500.000

- 0,25% voor het deel van de verkoopprijs boven € 500.000

Het maximumbedrag van het volgrecht mag echter niet hoger zijn dan € 12.500 per kunstwerk (per doorverkoop).

 

Haynault Auctions stelt alles in het werk om op het moment van de verkoop de eventuele toepassing van een droit de suite op een kavel aan te kondigen.  Aangezien de bepaling van de toepassing van het droit de suite op een werk complex kan zijn, wijst Haynault Ventes Publiques alle verantwoordelijkheid af voor de bepaling van de toepassing van het droit de suite na de verkoop.  In dit geval is Haynault Ventes Publiques wettelijk verplicht het droit de suite van de koper op te eisen op het moment van betaling, op het moment van inning of zelfs na inning, waarbij de koper uitdrukkelijk afziet van elk verhaal en zich onherroepelijk verbindt tot betaling van het droit de suite op eerste verzoek.

 

 

Wanbetaling

Artikel 10: In geval van niet-betaling van de kavel binnen 7 dagen is de koper, zonder voorafgaande kennisgeving, vanaf het einde van de betalingstermijn nalatigheidsinteresten verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet.

Bovendien behoudt Haynault Ventes Publiques zich uitdrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en onder voorbehoud van alle andere rechten en acties, na formele kennisgeving naar eigen goeddunken per gewone brief, aangetekende brief of e-mail, de volgende maatregelen te nemen:

a- de partij opslaan, op kosten van de koper verzekeren en pas na volledige betaling aan hem leveren;

b- de koper gerechtelijk dwingen tot betaling en/of verwijdering van het perceel, eventueel op straffe van een boete;

c - de verkoop van het perceel en eventueel andere percelen die tijdens de verkoop of tijdens eerdere verkopen zijn verworven, annuleren;

d- het perceel opnieuw in openbare verkoop brengen op risico van de in gebreke blijvende koper, waarbij een eventueel tekort ten opzichte van de eerste verkoop voor rekening van de in gebreke blijvende koper komt, evenals de kosten die inherent zijn aan de doorverkoop, waarbij de in gebreke blijvende koper niets kan vorderen in geval van een doorverkooppremie;

e andere bij dezelfde of eerdere verkopen verkochte kavels houden totdat het totale bedrag is betaald;

f- alle goederen verkopen die aan de koper toebehoren en bij Haynault Ventes Publiques in bewaring zijn gegeven, waarbij de aldus geïnde som wordt aangewend voor de betaling van de door de koper verschuldigde bedragen;

g - elk volgend bod van de in gebreke blijvende koper of namens hem weigeren.

 

Intrekking van partijen en niet-intrekking

Artikel 11. Kopers moeten hun aankopen ook binnen 7 dagen na de veiling in ontvangst nemen,

Aankopen die binnen 7 dagen na de verkoop zijn betaald, maar die niet onmiddellijk kunnen worden afgehaald, en meer bepaald meubilair, worden gedurende 14 dagen na de verkoopdatum gratis bewaard, maar op risico van de koper.

Na deze datum behoudt Haynault Ventes Publiques zich het recht voor opslagkosten van 5 euro per dag en per kavel, exclusief BTW, in rekening te brengen.

Na 28 dagen na de verkoop, of voor zaken die niet betaald zijn binnen 7 dagen na de verkoop, behoudt Haynault Ventes Publiques zich het volledige recht voor om over de betrokken voorwerpen en meubels te beschikken, zoals bepaald in artikel 10.

 

Verzending van partijen

Artikel 12. Haynault aanvaardt over het algemeen, op uitdrukkelijk verzoek van de kopers, het vervoer van de kavels te coördineren of, voor kleine en niet-breekbare kavels, deze per koerier of post te verzenden, en dit volledig en zonder uitzondering op risico en kosten van de kopers, zowel voor het vervoer als voor de verpakking van de kavels. Deze dienst wordt gefactureerd.

 

In geval van schade geconstateerd bij ontvangst van door Haynault verzonden kavels. Kopers zijn verplicht Haynault binnen 24 uur te verwittigen en alle verpakkingen te bewaren. Haynault zal dan een claimprocedure opstarten bij het postkantoor of de koeriersdienst en zal de kopers op de hoogte houden van het resultaat.

De opvolging van deze procedure is een dienst aan de kopers, en Haynault neemt geen enkele verplichting op zich, noch wat de middelen, noch wat het resultaat betreft.

 

Haynault komt niet tussen in geval van schade vastgesteld tijdens het vervoer van partijen die zij heeft gecoördineerd, aangezien de contractuele relatie in dit geval rechtstreeks tussen de koper en de vervoerder is.

 

Geschillen - bevoegdheid van de rechter

Artikel 13. Na de definitieve toewijzing wordt geen enkele vordering meer aanvaard, ook niet als deze betrekking heeft op de omschrijving van de kavels.

 

Alle geschillen waartoe de verkoop aanleiding kan geven, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van ons nieuws.